PELAKSANAAN US KELAS 6 SDN 1 PALANGAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Pelaksanaan US (Ujian Sekolah Kelas 6 SDN 1 Palangan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Palangan.